Xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống

Dịch vụ kinh doanh ăn uống hiện đang là một ngành nghề rất được quan tâm, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,…. Vậy để mở công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống cần những loại giấy phép nào? Thủ tục thực hiện ra sao. Ở bài viết này chúng tôi xin chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi thực hiện xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống theo quy định pháp luật Việt Nam.

1. Căn cứ pháp lý xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống

 • Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 115/20218/NĐ – CP.
 • Thông tư 47/2014/TT-BYT

2. Điều kiện và thẩm quyền để xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống.

Để được kinh doanh dịch vụ ăn uống, bạn phải có giấy phép sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh: Tùy thuộc vào quy mô của cơ sở mà có thể lựa chọn đăng ký kinh doanh dưới hình thức công ty hoặc hộ kinh doanh (có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống)
 • Giấy phép Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Các cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho cơ sở kinh doanh ăn uống gồm có:

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở sau đây:

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện,thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

2. Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực quản lý tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể điều chỉnh việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho phù hợp.

3. Hồ sơ xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống

Theo quy định, hồ sơ xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu do Atoz soạn thảo và cung cấp)
 • Bản sao đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống.
 • Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Do Atoz xuống kiểm tra thực tế và soạn thảo cho khách hàng):

– Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

– Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

– Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

 • Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Atoz hỗ trợ đăng ký học, thi và cung cấp tài liệu ôn tập miễn phí cho cơ sở)
 • Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Atoz hỗ trợ)
 • Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế (Atoz hỗ trợ đăng ký kiểm nghiệm)

4. Trình tự, thủ tục và kinh nghiệm thực tế xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống.

Trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống, bạn tiến hành đồng thời vừa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh vừa thực hiện xin xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến thực phẩm (Chuyên viên Atoz cung cấp tài liệu ôn thi miễn phí, đi thi cùng để hỗ trợ nếu cần thiết).

Sau khi đã có giấy phép kinh doanh và giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, bạn nộp bộ hồ sơ theo mẫu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục xin cấp giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống qua 02 giai đoạn là thẩm định hồ sơ và thẩm định cơ sở như sau:

a) Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ:

 • Xem xét, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ trong 05 ngày làm việc.
 • Trường hợp nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu trong 60 ngày thì cơ quan có thẩm quyền sẽ hủy hồ sơ

b) Thẩm định cơ sở xin cấp giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ sau khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xuống cơ sở xin cấp giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống kiểm tra như sau:

 • Trong 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở sau khi thẩm định hồ sơ hợp lệ.
 • Đoàn thẩm định cơ sở do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập. Đoàn có 3-5 thành viên, trong đó có 01 trưởng đoàn và ít nhất 1-2 người làm công tác an toàn thực phẩm. Trường đoàn chịu trách nhiệm báo cáo và kết quả thẩm định cơ sở
 • Nội dung thẩm định cơ sở khi xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống:

– Đối chiếu thông tin, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống;

– Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo hồ sơ, theo quy định và lập Biên bản thẩm định.

c) Kết quả thẩm định cơ sở.

Sau khi thẩm định cơ sở, cơ quan có thẩm quyền ra một trong các quyết định sau:

 • Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở
 • Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước.
 • Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

5. Dịch vụ xin cấp giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống tại Atoz

Với đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm, chúng tôi đã có trên 500 đối tác đăng ký sử dụng dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện khi xin cấp giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống như sau:

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật khi xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Chuẩn bị, soạn thảo các giấy tờ, hồ sơ pháp lý để thực hiện công việc như hồ sơ đăng ký kinh doanh (thực hiện thủ tục thành lập công ty; hộ kinh doanh); hồ sơ khám sức khỏe đáp ứng điều kiện kinh doanh ăn uống; hồ sơ xin giấy phép cơ sở kinh doanh ăn uống;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả, sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu
 • Trực tiếp xuống thẩm định cơ sở kiểm tra và góp ý cho khách hàng hoàn thiện, sửa đổi cơ sở trước khi thực hiện thủ tục
 • Cung cấp cho khách hàng tài liệu ôn thi xin xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Trường hợp cần thiết, Atoz sẽ đi thi cùng để hỗ trợ Quý khách hàng
 • Thay mặt khách hàng tiếp đoàn thẩm định cơ sở, giải trình với cơ quan nhà nước về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống;
 • Ngoài ra, trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói tại Atoz (gồm xin giấy phép kinh doanh và xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm), chúng tôi sẽ hỗ trợ tặng kèm chữ ký số (để khai báo thuế điện tử), tặng kèm hóa đơn điện tử (hỗ trợ thông báo phát hành hóa đơn lên cơ quan thuế),nộp tờ khai môn bài và đăng ký miễn phí tài khoản ngân hàng lên cơ quan nhà nước

Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn miễn phí