Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động. việc thay đổi các thông tin về trụ sở, ngành nghề kinh doanh, người đại diện,….đều phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lên sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Vậy trường hợp nào phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh? Trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn các quy định mới nhất về những vấn đề này.

1. Trường hợp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, khi doanh nghiệp thay đổi các thông tin sau thì phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh:

 • Thay tên công ty
 • Thay trụ sở công ty
 • Thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi vốn
 • Thay đổi cơ cấu vốn góp của công ty
 • Thay đổi cổ đông nước ngoài
 • Thay đổi chủ sở hữu
 • Thay đổi thông tin về thuế, kế toán,…

2. Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đi kèm, hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh gồm có các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với doanh nghiệp tư nhân);
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (đối với công ty TNHH 1 TV);
 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài;)
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc (Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), chủ sở hữu đối với công ty một thành viên về việc thay đổi nọi dung đăng ký kinh doanh
 • Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy ủy quyền và chứng minh thư của người làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

3. Trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ như trên, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ bằng một trong hai hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ở sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp (hoặc các đơn vị trực thuộc) có trụ sở
 • Nộp hồ sơ qua mạng thông qua trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ thẩm định và thông báo kết quả thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

4. Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trường hợp nào làm thuế và phát hành lại hóa đơn

 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty ra quận, tỉnh khác phải làm thủ tục chốt thuế, không phải làm thủ tục quyết toán thuế
 • Doanh nghiệp có thay đổi các thông tin (trụ sở, tên công ty,…) có ảnh hưởng đến nội dung thông tin ghi trong hóa đơn thì liên hệ với cơ quan thuế để thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành

5. Trường hợp nào thay đổi đăng ký kinh doanh phải làm lại con dấu công ty

Theo quy định, các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh sau thì doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi mẫu dấu công ty:

 • Thay đổi tên công ty
 • Thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh, quận (trường hợp con dấu có ghi thông tin quận)
 • Chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

Sau khi thay đổi mẫu dấu, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo lên sở kế hoạch và đầu tư theo quy định pháp luật

6. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Atoz Law

Atoz Law có trên 1000 đối tác đăng ký sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và tư vấn pháp lý thường xuyên. Chúng tôi tin tưởng chất lượng dịch vụ của mình làm hài lòng tất cả các Quý khách hàng. Các công việc chúng tôi thực hiện bao gồm:

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.
 • Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.
 • Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….

Trên đây là ý kiến tư vấn của Atoz Law về việc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định mới nhất. Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0868.618.001