Quy trình nhanh nhất thành lập trung tâm đào tạo tin học

Công nghệ thông tin là một ngành nghề, lĩnh vực mũi nhọn trong sự phát triển mỗi quốc gia. Hiểu biết về công nghệ thông tin là đòi hỏi tất yếu trong hầu hết các lĩnh vực hiện nay. Ở nhiều địa phương đã thành lập nhiều trung tâm đào tạo tin học, đào tạo công nghệ thông tin nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Vậy quy định mở trung tâm đào tạo tin học thế nào? Điều kiện thành lập trung tâm đào tạo tin học ra sao? Quy trình, thủ tục thành lập trung tâm đào tạo tin học qua các bước nào?

I. Điều kiện thành lập trung tâm đào tạo tin học

1.Điều kiện giám đốc trung tâm đào tạo tin học

Giám đốc trung tâm đào tạo tin học phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giám đốc trung tâm tin học sau khi được công nhận, bổ nhiệm có nhiệm kỳ 5 năm

Phó giám đốc trung tâm đào tạo tin học (nếu có) cần có các điều kiện sau:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ  tin học.

2. Điều kiện cơ cấu tổ chức của trung tâm đào tạo tin học

Trung tâm đào tạo tin học có cơ cấu tổ chức như sau:

 • Giám đốc
 •  Phó giám đốc (nếu có).
 • Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ (giáo viên giảng dạy,lễ tân, kế toán, bảo vệ, hành chính,…)
 • Các hội đồng tư vấn (nếu có).
 • Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

3. Điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng phòng học của trung tâm đào tạo tin học

Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định “Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm”. Như vậy không quy định tiêu chuẩn cụ thể của trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên có thể tham khảo tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện cơ sở vật chất trung tâm đào tạo tin học như sau:

 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Có phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.
 • Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.
 • Có giấy phép phòng cháy chữa cháy

4. Điều kiện giáo viên giảng dạy của trung tâm đào tạo tin học

Luật không quy định số lượng giáo viên tối thiểu, tối đa giảng dạy trong trung tâm. Tuy nhiên số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

Tiêu chuẩn của giáo viên giảng dạy được quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT như sau:

Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;
 • Có bng cao đng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng tin học trở lên
 • Chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

II. Quy trình, thủ tục thành lập trung tâm đào tạo tin học

Trung tâm đào tạo tin học phải thực hiện qua 2 bước quan trọng là xin cấp phép thành lập và xin cấp phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục

1. Xin cấp phép thành lập trung tâm đào tạo tin học

Thẩm quyền cấp phép thành lập trung tâm đào tạo tin học:

 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm tin học trong khuôn viên nhà trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm tin học trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm  tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học khác

Hồ sơ thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm;
 • Đề án thành lập trung tâm tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Quy trình thực hiện thành lập trung tâm:

 • Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến người có thẩm quyền thành lập;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định, kiểm tra theo quy định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm tin học  quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

2. Xin cấp phép hoạt động giáo dục của trung tâm đào tạo công nghệ thông tin

Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục của trung tâm tin học

 • Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm tin học khác

Hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện giảng dạy của trung tâm tin học gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Trình tự thực hiện xin cấp phép đủ điều kiện giảng dạy của trung tâm tin học

 • Gửi 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền  phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

III. Các câu hỏi thường gặp về kinh nghiệm mở trung tâm tin học

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo lập trình thế nào?

Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo lập trình tương tự như thủ tục thành lập trung tâm tin học. Trung tâm đào tạo lập trình phải có cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phòng ban chuyên môn, giám đốc,.. đáp ứng tiêu chuẩn của trung tâm tin học. Sau khi đáp ứng được các điều kiện trên, bạn thực hiện thủ tục xin cấp phép thành lập và xin cấp phép hoạt động như đối với trung tâm tin học thông thường

Cá nhân mở được trung tâm tin học không? Thủ tục cá nhân thành lập trung tâm tin học thế nào?

Cá nhân có thể mở được trung tâm tin học. Tuy nhiên, trước khi thành lập trung tâm tin học, cá nhân phải có giấy phép đăng ký kinh doanh và có đăng ký đúng ngành nghề kinh doanh của trung tâm tin học.

Thủ tục cá nhân thành lập trung tâm tin học được quy định như như đối với thành lập trung tâm tin học thông thường.

Chương trình được giảng dạy tại trung tâm tin học là gì?

Trung tâm tin học sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ng của trung tâm.

Có thành lập trung tâm tin học có trực thuộc công ty được không?

Theo quy định pháp luật, các tổ chức kinh tế khi đáp ứng đủ điều kiện sẽ được phép thành lập trung tâm tin học. Trung tâm tin học trực thuộc công ty có thể đặt tại trụ sở chính công ty. Trường hợp đặt tại địa điểm khác thì công ty phải thành lập chi nhánh ở địa điểm đó. Thủ tục thành lập trung tâm tin học trực thuộc công ty tương tự như thủ tục thông thường.

IV. Dịch vụ thành lập trung tâm đào tạo tin học trọn gói, giá rẻ tại Atoz

Luật Atoz đã có trên 7 năm kinh nghiệm thực hiện các thủ tục xin giấy phép con trong các lĩnh vực. Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm đào tạo tin học, trung tâm đào tạo lập trình viên,…như sau:

 • Tư vấn các điều kiện, quy định của pháp luật khi thành lập trung tâm
 • Tư vấn trang thiết bị cơ sở vật chất, điều kiện người quản lý, nhân sự của trung tâm
 • Soạn thảo các giấy tờ, hồ sơ mở trung tâm và cấp phép hoạt động trung tâm
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ, nhận kết quả
 • Thay mặt khách hàng tiếp đón đoàn thanh tra kiểm tra trực tiếp cơ sở đào tạo
 • Tư vấn các quy định pháp luật khác trong quá trình hoạt động của trung tâm (thuế, kế toán, hóa đơn, thương hiệu, bản quyền bài giảng,…)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0969324395 để được tư vấn hỗ trợ giải đáp