Đòi nợ bằng giấy vay nợ viết tay

Do quan hệ quen biết, thân quen, nhiều người lập giấy tờ vay nợ viết tay để ghi nhận việc mình cho người khác vay tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết lập giấy vay nợ viết tay không có công chứng, chứng thực thì có hợp pháp không? Trường hợp bên vay không trả nợ thì có thể đòi được không? Đòi nợ bằng giấy tờ viết tay bằng những cách nào?

1.Giấy vay nợ viết tay có hợp pháp không?

Giấy vay nợ viết tay được hiểu là hợp đồng vay tài sản trong luật dân sự. Bộ luật dân sự có quy định như sau:

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Luật không quy định hình thức của hợp đồng vay tài sản. Như vậy, giấy vay nợ viết tay, không có công chứng, chứng thực vẫn được coi là hợp pháp. Khi có tranh chấp xảy ra, bên cho vay hoàn toàn có thể đòi được tài sản của mình.

2. Quyền và nghĩa vụ các bên khi xác lập giấy vay nợ viết tay

Theo quy định của pháp luật, khi xác lập giấy tờ vay nợ viết tay, bên cho vay có nghĩa vụ sau:

 • Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng  vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên vay nếu có thiệt hại xảy ra khi không thực hiện đúng nghĩa vụ cho vay.
 • Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Bên vay có các nghĩa vụ sau:

 • Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:
  • Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;
  • Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

3. Vay tiền bằng tin nhắn điện thoại có hợp pháp không?

Điều 94 Bộ luật tố tụng dân sự có quy định sau:

Điều 94. Nguồn chứng cứ

Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:

1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.

2. Vật chứng.

3. Lời khai của đương sự.

4. Lời khai của người làm chứng.

5. Kết luận giám định.

6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.

7. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.

8. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.

9. Văn bản công chứng, chứng thực.

10. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

Pháp luật không có quy định hình thức của hợp đồng vay tài sản (có thể xác lập bằng văn bản, lời nói, hành vi). Do đó nếu có đủ tài liệu chứng minh, tin nhắn điện thoại vẫn có thể được coi là nguồn của chứng cứ, được sử dụng để ghi nhận xác lập giao dịch giữa các bên. Sử dụng tin nhắn điện thoại để vay nợ trong một số trường hợp vẫn được coi là hợp pháp.

4. Đòi nợ bằng giấy vay nợ viết tay bằng cách nào?

Giấy vay nợ viết tay được coi là một loại hợp đồng. Khi đến thời hạn trả nợ mà bên vay không thực hiện nghĩa vụ của mình, bên cho vay có thể khởi kiện tại tòa án nhân dân nơi bên vay cư trú.

Nộp hồ sơ khởi kiện tại tòa án nhân dân gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn khởi kiện
 • Bản sao (hoặc bản gốc) giấy tờ vay nợ viết tay
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của bên khởi kiện
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân, xác nhận nơi cư trú của bên bị kiện
 • Các giấy tờ khác có liên quan (Ví dụ biên bản bàn giao tiền, xác nhận chuyển tiền, biên bản thể hiện đã nhiều lần đòi nợ nhưng bên vay không trả,…)

Sau khi nhận hồ sơ khởi kiện, nộp tiền án phí, Tòa án tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp Tòa án đã ra bản án có hiệu lực pháp luật yêu cầu bên vay tiền thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo giấy vay nợ viết tay, bên cho vay có thể làm thủ tục yêu cầu thi hành bản án, quyết định của tòa án lên cơ quan thi hành án có thẩm quyền. Thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự bạn có thể tham khảo tại đây

Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí.