Thủ tục xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Ngoại ngữ càng ngày càng trở lên quan trọng trong xã hội. Không chỉ lứa tuổi đang đi học mà cả những người đang đi làm đều có nhu cầu học ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công việc và giúp thăng tiến trong sự nghiệp. Hiện nay tuy có nhiều trung tâm ngoại ngữ được thành lập nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu xã hội. Vậy thành lập trung tâm ngoại ngữ cần điều kiện gì? Thủ tục thành lập thế nào? Bài viết sau sẽ thông tin tới bạn những quy định mới nhất và kinh nghiệm thực tế khi Atoz xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Để xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ cần thực hiện 2 thủ tục sau:

 • Thủ tục xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
 • Thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục

1. Điều kiện xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ:

a) Điều kiện cấp phép thành lập:

Theo quy định, trung tâm ngoại ngữ được cấp phép thành lập khi:

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ có đầy đủ nội dung: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

b) Điều kiện cấp phép hoạt động giáo dục

Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền quy định.

Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

2. Hồ sơ, thẩm quyền xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ

a) Hồ sơ, thẩm quyền xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định, hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thẩm quyền xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;
 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

b) Hồ sơ, thẩm quyền xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định, hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục trung tâm ngoại ngữ gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Thẩm quyền xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; trung tâm ngoại ngữ thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường; trung tâm ngoại ngữ thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương;
 • Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

3. Thủ tục xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ

a) Thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ ra Giấy phép trung tâm ngoại ngữ được thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ

b) Thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

 • Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hồ sơ theo quy định đến người có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Như vậy, để giấy phép trung tâm ngoại ngữ, bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp phép thành lập và xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và đào tạo địa phương.

4. Tiêu chuẩn nhân sự khi xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ

a) Giám đốc trung tâm (nhiệm kỳ 5 năm)

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

b) Phó giám đốc trung tâm (nhiệm kỳ 5 năm)

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ;
 • Do giám đốc trung tâm đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm.

c) Tiêu chuẩn giáo viên:

Khi xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ, giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài

Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) đáp ứng 2 tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng trở lên
 • Có chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

5. Dịch vụ xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ tại Atoz

Chúng tôi thực hiện dịch vụ tư vấn và xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ trọn gói bao gồm:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về cấp phép thành lập và hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ (như cơ cấu tổ chức trung tâm, điều kiện giáo viên, giám đốc trung tâm, chương trình dạy, học phí,..)
 • Thẩm định trực tiếp trung tâm ngoại ngữ, đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước
 • Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin cấp phép trung tâm ngoại ngữ (gồm có đề án, danh sách trang thiết bị, cơ sở vật chất, nội quy/quy chế,….)
 • Thay mặt khách hàng làm việc với Sở giáo dục xin cấp phép thành lập và xin cấp phép hoạt động giáo dục
 • Thay mặt khách hàng đón tiếp đoàn thanh tra kiểm tra cơ sở giáo dục trước khi được cấp phép
 • Tư vấn các quy định khác sau khi thành lập trung tâm.

Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0969.324.395 để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí thủ tục xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ.