Nhãn hiệu, Tên thương mại, chỉ dẫn địa lý

Hiện nay, nhiều người chưa phân biệt đượchoặc nhầm lẫn giữa nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Thông qua bài viết này, Atoz xin gửi các bạn những kiến thức cơ bản nhất để phân biệt 3 khái niệm trên.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (Điều 4.16 Luật Sở hữu trí tuệ). Các nhãn hiệu đặc thù bao gồm nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu nổi tiếng…

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơ chủ thể kinh doanh có bạn hàng hoặc có danh tiếng (Điều 4.21 Luật Sở hữu trí tuệ).

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể (Điều 4.22 Luật Sở hữu trí tuệ)

Chức năng, vai trò nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý

– Nhãn hiệu: để phân biệt các hàng hóa, dịch vụ với nhau

– Tên thương mại: để phân biệt các chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

– Chỉ dẫn địa lý: để chỉ ra những nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Căn cứ xác lập nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý

– Nhãn hiệu:

+ Đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu thông thường.

+ Không đăng ký đối với nhãn hiệu nổi tiếng (xác lập quyền sở hữu trên cơ sở sử dụng).

– Tên thương mại: Không cần đăng ký, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp

– Chỉ dẫn địa lý: Đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý.

Dấu hiệu thể hiện của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý

– Nhãn hiệu:

+ Có thể là những từ ngữ hình ảnh, biểu tượng, là sự kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh.

+ Không bảo hộ những cụm từ, dấu hiệu của Luật sở hữu trí tuệ. Hay đây là thuộc trong những trường hợp liên quan đến khả năng phân biệt nhãn hiệu theo pháp luật sở hữu trí tuệ.

– Tên thương mại:

+ Chỉ là dấu hiệu từ ngữ (tập hợp các chữ, phát âm được và có nghĩa), không bảo hộ màu sắc, hình ảnh.

+ Gồm 2 thành phần: mô tả (mô tả tóm tắt loại hình kinh doanh) và phân biệt (phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác).

– Chỉ dẫn địa lý: Có thể là những từ ngữ, hình ảnh hoặc kết hợp cả hai. Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hóa là do nguồn gốc địa lý tạo nên.

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý

– Nhãn hiệu:

+ Dấu hiệu nhìn thấy được bằng mắt.

+ Có khả năng phân biệt.

– Tên thương mại: Có khả năng phân biệt, cụ thể như sau:

+ Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng.

+ Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh hoặc nhãn hiệu của người khác được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

– Chỉ dẫn địa lý

+ Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

+ Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, tính chất, chất lượng đặc thù

Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý

– Nhãn hiệu: Bảo hộ trên phạm vi toàn lãnh thổ

– Tên thương mại: Bảo hộ trong lĩnh vực và khu vực kinh doanh

– Chỉ dẫn địa lý: Bảo hộ trên phạm vi toàn lãnh thổ.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý

– Nhãn hiệu: 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần

– Tên thương mại: Bảo hộ không xác định thời hạn, chấm dứt bảo hộ khi không còn sử dụng trên thực tế

– Chỉ dẫn địa lý: Vô thời hạn kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

Chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý

– Nhãn hiệu: Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng.

– Tên thương mại: Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.

– Chỉ dẫn địa lý: Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước.

Trên đây là những kiến thức cơ bản để phân biệt giữa nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Mọi thắc mắc cần được hỗ trợ giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ 0868.618.001